ATENCIÓ al CIUTADÀ EAP Can Bou

AVUI

Anterior

Setmana del dilluns 01 al divendres 05 de MARÇ

Següent
AVUI
Consulta Dilluns, 1 Març Dimarts, 2 Març Dimecres, 3 Març Dijous, 4 Març Divendres, 5 Març
LABO SBURGOS SBURGOS SBURGOS SBURGOS SBURGOS
MATÍ
OBRE
Taulell DRODIEL
LMORENO - ARAMOS
PGONZÁLEZ
ATELLO TELETREBALL - MSANS VACUNACIÓ
GORKA REFO PCR - CRUIZ DOBLA SIE
LVILA - AGARCIA
ARAMOS - JCVELÁZQUEZ
NVAL TELETREBALL
JMARTÍNEZ TELETREBALL - MSANS VACUNACIÓ
DRODIEL REFO PCR - CRUIZ SIE
SVENDRELL - DTEIXIDÓ
LMORENO - JCVELÁZQUEZ
LVILA DOBLA TELETREBALL - MSANS VACUNACIÓ
GORKA REFO PCR - CRUIZ SIE
SVENDRELL - ARAMOS
DTEIXIDÓ - LMORENO
NVAL TELETREBALL - LVILA TELETREBALL
GORKA REFO PCR - CRUIZ SIE
JCVELÁZQUEZ - SVENDRELL
ATELLO - ZULIJA
GORKA DOBLA CUAP
PGONZÁLEZ TELETREBALL
DRODIEL A PARTIR 9:30H REFO PCR - CRUIZ SIE
Altres ZULIJA
PVEGAS GESTORA COVID PVEGAS GESTORA COVID PVEGAS GESTORA COVID PVEGAS GESTORA COVID PVEGAS GESTORA COVID
TARDA
Taulell NVAL - AGARCIA
LVILA - JCVELÁZQUEZ
JMARTÍNEZ TELETREBALL
SVENDRELL - TELETREBALL
CRUIZ ODN - DTEIXIDÓ VACUNACIÓ
SVENDRELL - LMORENO
GORKA - DTEIXIDÓ
PGONZÁLEZ - TELETREBALL
LROMERO VACUNACIÓ
PGONZÁLEZ - ARAMOS
NVAL - AGARCIA
LVILA - TELETREBALL
DRODIEL VACUNACIÓ
JCVELÁZQUEZ - PGONZÁLEZ
DRODIEL - JMARTÍNEZ
AGARCIA
ATELLO - TELETREBALL
NVAL - AGARCIA
LMORENO - DTEIXIDÓ
ARAMOS
GORKA CUAP
Altres ZULIJA ZULIJA JMARTÍNEZ ZULIJA JMARTÍNEZ
TANCA