FEBRER 2020 SESSIONS

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
3
INFANTS (INF PED + PED)
CDIAP-DELTA
MEDICINA
SALUD MENTAL
4
5
GRUP TREBALL
CONSENSO GRUPOS DE TRABAJO
INF ADULTS
Seguiment de la persona amb asma
6
MEDICINA
NEUROLOGIA
7
INF PED
Reunió coordinació
10
INFERMERIA (INF + INF PED)
Sessió clínica
11
INF ADULTS
Abordatge del consum d'alcohol a la consulta d'infermeria
12
ADULTS (INF ADULTS + MF)
CONNECTA'T
13
INF PED
Reunió APP
PEDIATRIA
Canvis al CSMIJ
14
17
INF ADULTS
Reunió Infermeria
MEDICINA
SALUD MENTAL
18
CASAP
Reunió Equip - Grups Treball
19
INF ADULTS
Curs autocontrol TAO
20
MEDICINA
CARDIOLOGIA
21
COMITÈ ASSIST.
Comitè Assistencial
MEDICINA
UNIDAD DEL DOLOR-ANESTESIOLOGIA
24
INF ADULTS
Sessió salut mental
25
26
INF ADULTS
Curs autocontrol TAO
INFANTS (INF PED + PED)
Al·lèrgia a la proteïna de vaca
27
INFERMERIA (INF + INF PED)
Prescripció Infermera
28
INFANTS (INF PED + PED)
Funció pancreàtica