ATENCIÓ al CIUTADÀ EAP Can Bou

AVUI

Anterior

Setmana del dilluns 22 al divendres 26 de FEBRER

Següent
AVUI
Consulta Dilluns, 22 Febrer Dimarts, 23 Febrer Dimecres, 24 Febrer Dijous, 25 Febrer Divendres, 26 Febrer
LABO SBURGOS SBURGOS SBURGOS SBURGOS SBURGOS
MATÍ
OBRE
Taulell MORENO - DTEIXIDÓ
DRODIEL - MMADRID
ZULIJA - ATELLO
JMARTÍNEZ TELETREBALL - CRUIZ SIE
GORKA REFO PCR - M.SANS VACUNACIO
LVILA - NVAL TELETREBALL
AGARCIA - JCVELÁZQUEZ
ARAMOS - GORKA CUAP DE 13 A 15H
JMARTÍNEZ TELETREBALL - CRUIZ SIE
DRODIEL REFO PCR - M.SANS VACUNACIO
MORENO - MMADRID
LVILA - JCVELÁZQUEZ
ATELLO
SVENDRELL TELETREBALL - CRUIZ SIE
GORKA REFO PCR - M.SANS VACUNACIO
JCVELÁZQUEZ - DTEIXIDÓ
LVILA - SVENDRELL
ARAMOS
NVAL TELETREBALL - CRUIZ SIE
DRODIEL REFO PCR - M.SANS VACUNACIO
ATELLO - GORKA DOBLA
SVENDRELL - JCVELÁZQUEZ
DTEIXIDÓ
NVAL DOBLA TELETREBALL - CRUIZ SIE
DRODIEL REFO PCR - M.SANS VACUNACIO
Altres ZULIJA
PVEGAS
GESTORA COVID
PVEGAS
GESTORA COVID
PVEGAS
GESTORA COVID
PVEGAS
GESTORA COVID
PVEGAS
GESTORA COVID
TARDA
Taulell NVAL - ARAMOS
SVENDRELL - JCVELÁZQUEZ
AGARCIA
LVILA - TELETREBALL
L.MORENO VACUNACIÓ
SVENDRELL - MMADRID
DTEIXIDÓ - MORENO
ATELLO - TELETREBALL
ARAMOS VACUNCIÓ
ARAMOS - NVAL
AGARCIA - DRODIEL
DTEIXIDÓ
JC VELAZQUEZ VACUNACIÓ
GORKA - ATELLO
AGARCIA - MORENO
MMADRID - TELETREBALL
D.TEIXIDO VACUNACIÓ
ARAMOS - GORKA
LVILA - AGARCIA
NVAL TELETREBALL
D.RODIEL VACUNACIÓ
Altres ZULIJA JMARTÍNEZ ZULIJA ZULIJA
TANCA