CUAP Castelldefels Horari Setmanal

Anterior

Setmana del 14 al 20 de SETEMBRE

Següent
AVUI
Tipus HORARI Dilluns, 14 Dimarts, 15 Dimecres, 16 Dijous, 17 Divendres, 18 Dissabte, 19 Diumenge, 20
Dia
Laboral
CapsSetmana
Festius
MATÍ
8-15h
DIA
9-20h
ALVAREZ ALVAREZ ALVAREZ O.SANCHEZ O.SANCHEZ P.FLORES ICS INF
GRACIA fins 14h GRACIA fins 14h D.FERNANDEZ D.FERNANDEZ D.FERNANDEZ ICS CURES ICS CURES
IBARGUREN/BERNADES GARCIA IBARGUREN TORRES JAREÑO M.JAREÑO ICS MF
L.ROMERO N.DIAZ M.GUERRERO M.GUERRERO M.GUERRERO UAU
PED
TARDA
14-21h
D.FERNANDEZ D.FERNANDEZ GRACIA GRACIA GRACIA ICS G.GRACIA (referent) INF
I.SANCHEZ DUMITRAS DUMITRAS I.SANCHEZ DUMITRAS Reforç 10-21h
S.APARICIO
L.VILLAESCUSA
FERREIRA/TORRES BERNADES/IBARGUREN TORRES/JAREÑO IBARGUREN/JAREÑO IBARGUREN/GARCIA ICS ICS MF
ICS
N.DIAZ M.GUERRERO N.DIAZ N.DIAZ N.DIAZ UAU
PED
NIT
20-8h
VespraFestiu,
Divendres o Dissabte
de 20-9h
E.AGUILAR ICS ICS ICS C.FERREIRA ICS ICS INF
ICS A.MALO ICS ICS G.GRACIA ICS ICS
ICS T.MOTA ICS ICS C.BERNADES ICS ICS MF