CUAP Castelldefels Horari Setmanal

Anterior

Setmana del 13 al 19 de JULIOL

Següent
AVUI
Tipus HORARI Dilluns, 13 Dimarts, 14 Dimecres, 15 Dijous, 16 Divendres, 17 Dissabte, 18 Diumenge, 19
Dia
Laboral
CapsSetmana
Festius
MATÍ
8-15h
DIA
9-20h
E.DOMINGUEZ E.DOMINGUEZ GRACIA GRACIA GRACIA G.GRACIA ( referent) ICS INF
GRACIA GRACIA D.FERNANDEZ D.FERNANDEZ E.DOMINGUEZ ICS CURES ICS CURES
L.FABRA J.TORRES L.FABRA J.TORRES J.TORRES J.TORRES ICS MF
M.GUERRERO M.GUERRERO L.ROMERO M.GUERRERO M.GUERRERO UAU
PED
TARDA
14-21h
D.FERNANDEZ D.FERNANDEZ GRACIA GRACIA GRACIA ICS G.GRACIA INF
GRACIA GRACIA E.DOMINGUEZ E.DOMINGUEZ D.FERNANDEZ Reforç 10-21h
A.CAMPOY
M.TAPIA ( referent)
J.TORRES L.FABRA J.TORRES L.FABRA L.FABRA ICS ICS MF
V.GOMEZ
L.ROMERO L.ROMERO M.GUERRERO L.ROMERO L.ROMERO ICS ICS UAU
PED
NIT
20-8h
VespraFestiu,
Divendres o Dissabte
de 20-9h
C.IRUELA E,AGUILAR E,AGUILAR E,AGUILAR E.AGUILAR INF
ICS M.ALVAREZ ICS ICS ICS ICS
ICS M.JAREÑO ICS ICS T.MOTA /M.JAREÑO ICS ICS MF