CUAP Castelldefels Horari Setmanal

Anterior

Setmana del 23 al 29 de NOVEMBRE

Següent
AVUI
Tipus HORARI Dilluns, 23 Dimarts, 24 Dimecres, 25 Dijous, 26 Divendres, 27 Dissabte, 28 Diumenge, 29
Dia
Laboral
CapsSetmana
Festius
MATÍ
8-15h
DIA
9-20h
M.SUELA A.DIEGUEZ M.SUELA O.SANCHEZ O.SANCHEZ A.CAMPOY (referent) ICS INF
O.SANCHEZ O.SANCHEZ E.DOMINGUEZ E.DOMINGUEZ LOHACE A.DIEGUEZ M.SUELA J.RODRIGUEZ RESI localitzable 9-20H M.ALVAREZ RESI localitzable 9-20H
C.IRUELA G.GRACIA fins 13:45h C.IRUELA D.FERNANDEZ C.IRUELA S.ACEVEDO 9H A 21H PCR P.CURIA 9H A 21H PCR
J.TORRES L.FABRA J.TORRES L.FABRA L.FABRA V.GOMEZ ICS MF
M.GUERRERO M.GUERRERO M.GUERRERO L.ROMERO L.ROMERO ZULIJA ARES UAU
PED
TARDA
14-21h
E.DOMINGUEZ E.DOMINGUEZ D.FERNANDEZ M.SUELA E.DOMINGUEZ ICS P.PAVON ( referent) INF
D.FERNANDEZ D.FERNANDEZ G.GRACIA G.GRACIA G.GRACIA
A.MALO
X.LLUSA
PUJOL C.IRUELA A.DIEGUEZ C.IRUELA D.FERNANDEZ
L.FABRA J.TORRES L.FABRA J.TORRES J.TORRES ICS ICS MF
ICS A.GALLEGO
L.ROMERO L.ROMERO L.ROMERO M.GUERRERO G.TEVAR ICS ICS UAU
PED
NIT
20-8h
VigíliaFestiu,
Divendres o Dissabte
de 20-9h
E.AGUILAR ICS ICS ICS FERREIRA ICS ICS INF
ICS S.APARICIO ICS E.AGUILAR S.APARICIO ICS ICS
ICS M.JAREÑO ICS V.GOMEZ A.IBARGUREN ICS ICS MF