HORARIS CUAP Castelldefels

Actualitzar Horaris

AVUI SETMANAL

Anterior

Diumenge, 18 de Octubre del 2020

Següent
Horaris INFERMERIA MEDICINA Gestor COVID PED Horaris
DIA
9-20h
ICS ICS J.TORRES J.MARTÍNEZ DIA
9-20h
ICS CURES ICS
Reforç 9-20h
ICS
ICS
M.ALVAREZ (REFERENT)
NIT
20-8h
X.LLUSA ICS NIT
20-8h