HORARIS CUAP Castelldefels

Actualitzar Horaris

AVUI SETMANAL

Anterior

Dissabte, 01 de Agost del 2020

Següent
Horaris INFERMERIA MEDICINA Gestor COVID PED Horaris
DIA
9-20h
L.VILLAESCUSA (referent) O.GARCIA GUERRERO M.ECHASABAL DIA
9-20h
ICS CURES ICS
ICS Reforç 9-20h
ICS
GUERRERO
C.ALCAZAR
NIT
20-9h
V.GOMEZ NIT
20-9h
A.MALO