HORARIS CUAP Castelldefels

AVUI SETMANAL

Anterior

Diumenge, 02 de Agost del 2020

Següent
Horaris INFERMERIA MEDICINA PED Horaris
DIA
9-20h
ICS ICS ICS DIA
9-20h
ICS CURES ICS
M.TAPIA (referent)
I.SANCHEZ
NIT
20-8h
C.IRUELA ICS NIT
20-8h
ICS